Vpisni list


Zaradi hitrejšega postopka pri sprejemu novega gosta vas prosimo, da po možnosti prinesete že izpolnjen vpisni list.Natisnete ga lahko s te povezave - vpisni list


Rezervacijski list


Rezervacijski list lahko natisnete s te povezave - rezervacijski list